Publications by the researcher in collaboration with Pilar Zamora López (4)

2022

  1. ATTITUDES, MOTIVES AND INTERESTS FOR PRACTISING PHYSICAL EXERCISE

    Journal of Physical Education (Maringa), Vol. 33, Núm. 1

2020

  1. Formación docente en neurodidáctica

    Investigación aplicada en Ciencias de la Educación (Octaedro), pp. 151-160

  2. Neurodidáctica y metodología docente

    Contextos y procesos en investigación educativa (Octaedro), pp. 247-254