Teses dirixidas (3) Teses que dirixiron as persoas membros do grupo