Analysis of High-Pressure Conditions in CO2 Hydrogenation Processes

  1. Moreno, A.Á.
  2. Portillo, E.
  3. Laguna, O.H.
Libro:
Engineering Solutions for CO2 Conversion

ISBN: 9783527346394

Ano de publicación: 2021

Páxinas: 227-252

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1002/9783527346523.CH10 GOOGLE SCHOLAR