Analysis of High-Pressure Conditions in CO2 Hydrogenation Processes

  1. Moreno, A.Á.
  2. Portillo, E.
  3. Laguna, O.H.
Llibre:
Engineering Solutions for CO2 Conversion

ISBN: 9783527346394

Any de publicació: 2021

Pàgines: 227-252

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.1002/9783527346523.CH10 GOOGLE SCHOLAR