Macroescale Fracturation of Osseous Models

  1. Pérez Cano, F.D.
  2. Jiménez Delgado, J.J.
Colección de libros:
Lecture Notes in Computational Vision and Biomechanics

ISSN: 2212-9413 2212-9391

Ano de publicación: 2019

Volume: 34

Páxinas: 492-500

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-030-32040-9_50 GOOGLE SCHOLAR