Macroescale Fracturation of Osseous Models

  1. Pérez Cano, F.D.
  2. Jiménez Delgado, J.J.
Col·lecció de llibres:
Lecture Notes in Computational Vision and Biomechanics

ISSN: 2212-9413 2212-9391

Any de publicació: 2019

Volum: 34

Pàgines: 492-500

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.1007/978-3-030-32040-9_50 GOOGLE SCHOLAR