A Web platform for the interactive visualization and analysis of the 3D fractal dimension of MRI data

  1. Jiménez, J.
  2. López, A.M.
  3. Cruz, J.
  4. Esteban, F.J.
  5. Navas, J.
  6. Villoslada, P.
  7. Ruiz de Miras, J.
Revista:
Journal of Biomedical Informatics

ISSN: 1532-0464

Any de publicació: 2014

Volum: 51

Pàgines: 176-190

Tipus: Article

DOI: 10.1016/J.JBI.2014.05.011 GOOGLE SCHOLAR lock_openAccés obert editor