Control of lower-level dynamic layers

  1. Cano Marchal, P.
  2. Gómez Ortega, J.
  3. Gámez García, J.
Colección de libros:
Advances in Industrial Control

ISSN: 2193-1577 1430-9491

Ano de publicación: 2019

Páxinas: 57-91

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-030-01373-8_3 GOOGLE SCHOLAR