Control of lower-level dynamic layers

  1. Cano Marchal, P.
  2. Gómez Ortega, J.
  3. Gámez García, J.
Col·lecció de llibres:
Advances in Industrial Control

ISSN: 2193-1577 1430-9491

Any de publicació: 2019

Pàgines: 57-91

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.1007/978-3-030-01373-8_3 GOOGLE SCHOLAR