Radio emitting x-ray binaries

  1. Josep Martí Ribas
Dirixida por:
  1. Josep Maria Paredes Poy Director

Universidade de defensa: Universitat de Barcelona

Ano de defensa: 1993

Tribunal:
  1. Ramón Canal Presidente/a
  2. Juan Fabregat Secretario/a
  3. Robert Estalella Boadella Vogal
  4. R. Taylor Andrew Vogal
  5. María Massi Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 41771 DIALNET