Radio emitting x-ray binaries

  1. Josep Martí Ribas
Dirigida per:
  1. Josep Maria Paredes Poy Director/a

Universitat de defensa: Universitat de Barcelona

Any de defensa: 1993

Tribunal:
  1. Ramón Canal President/a
  2. Juan Fabregat Secretari/ària
  3. Robert Estalella Boadella Vocal
  4. R. Taylor Andrew Vocal
  5. María Massi Vocal

Tipus: Tesi

Teseo: 41771 DIALNET