Área: Enxeñaría Cartográfica, Xeodésica e Fotogrametría