Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Universidad Politécnica de Valencia (1)

2019

  1. HReMAS: hybrid real-time musical alignment system

    Journal of Supercomputing, Vol. 75, Núm. 3, pp. 1001-1013