Publications by the researcher in collaboration with Mari Mar Bueno (1)

2022

  1. Regularitats en l´escriptura dels nombres: El joc del castell

    Guix: Elements d'acció educativa, Núm. 487, pp. 20