Àrea: Enginyeria de Sistemes i Automàtica

Correu: dmgila@ujaen.es

Doctor per la Universidad de Jaén amb la tesi Application of non-conventional sensor technologies to the automatic monitoring and control of the virgin olive oil production process 2016. Dirigida per Dr. Juan Gómez Ortega, Dr. Javier Gámez García.