Departament: PSICOLOGÍA

Àrea: Metodologia de les Ciències del Comportament

Grup d'investigació: SISTEMAS Y ORGANISMOS COMPLEJOS

Correu: aibanez@ujaen.es