Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Universidad Nacional Autónoma de México (2)

2014

  1. The role of genetic constraints on the diversification of Iberian taxa of the genus Aquilegia (Ranunculaceae)

    Biological Journal of the Linnean Society, Vol. 111, Núm. 2, pp. 252-261