Departament: BIOLOGÍA EXPERIMENTAL

Àrea: Genètica

Grup d'investigació: GENETICA MOLECULAR HUMANA Y ANIMAL