Departament: PSICOLOGÍA

Àrea: Treball Social i Serveis Socials

Grup d'investigació: ESTUDIOS EN SOCIEDAD, ARTES Y GESTIÓN CULTURAL.