Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Instituto de Astrofísica de Canarias (1)

2014

  1. An evanescent vision of the sacred? The equinoctial sun at the iberian sanctuary of castellar

    Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 14, Núm. 3, pp. 99-106