Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Universidad Pablo de Olavide (1)

2006

  1. Rsc4 connects the chromatin remodeler RSC to RNA polymerases

    Molecular and Cellular Biology, Vol. 26, Núm. 13, pp. 4920-4933