Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Instituto de Biomedicina de Sevilla (5)