Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Institut Pasteur du Cambodge (1)