Publicacions en què col·labora amb M. Reposo Ramirez Lorca (1)

2012

  1. Estrogen receptor alpha gene variants are associated with Alzheimer's disease

    Neurobiology of Aging, Vol. 33, Núm. 1, pp. 198.e15-198.e24