Àrea: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial

Correu: fdperez@ujaen.es

Doctor per la Universidad de Jaén amb la tesi Advances in bone modelling and multilevel fracture simulation 2023. Dirigida per Dr/a. Juan José Jiménez Delgado, Dr/a. Féliz Paulano Godino.