Departament: DERECHO PÚBLICO

Àrea: Dret Administratiu

Grup d'investigació: El Derecho Público y la crisis institucional y económica