Département: DERECHO PÚBLICO

Domaine: Derecho Constitucional

Groupe de recherche: DERECHOS FUNDAMENTALES, ANDALUCIA Y C.E.E.

Email: jjruiz@ujaen.es

Docteur à l Universitat de València avec la thèse Qüestions sòcio-científiques i debats per a millorar l'argumentació en classes de física i química 2017. Dirigée par Dr/a. Jordi Solbes, Dr/a. Carles Furió Más.