Publicacions en què col·labora amb L.C. Vida Sagrista (1)

2005

  1. Guía docente de la asignatura "Conocimiento del Medio Natural y su didáctica" en la titulación de Magisterio de Educación Infantil

    III Jornades de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària: la configuració de l'Espai Europeu d'Educació Superior