Publicacions en què col·labora amb Gustavo Plaza Manzano (4)