Publications by the researcher in collaboration with Edgar Morin (4)

2018

  1. Fundadores de esperanza

    Gazeta de antropología, Núm. 34

2012

  1. Mesías, de ningún modo

    Gazeta de antropología, Núm. 28