Departament: INGENIERÍA MECÁNICA Y MINERA

Àrea: Enginyeria dels Processos de Fabricació

Grup d'investigació: INGENIERÍA MECÁNICA Y ENERGÉTICA

Correu: rlgarcia@ujaen.es