Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Mario Negri Institute for Pharmacological Research (1)