Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Harokopio University (1)