Departament: ECONOMÍA

Àrea: Història i Institucions Econòmiques

Grup d'investigació: ESTUDIOS HISTORICOS SOBRE LA EMPRESA

Correu: jmmates@ujaen.es

Doctor per la Universidad de Granada amb la tesi Las empresas de abastecimiento de agua en España una aproximación histórico-económica (1840-1970) 1997. Dirigida per Dr/a. Gregorio Núñez Romero Balmas.