Departament: ECONOMÍA

Àrea: Història i Institucions Econòmiques

Grup d'investigació: ESTUDIOS HISTORICOS SOBRE LA EMPRESA

Correu: lgarrido@ujaen.es

Doctor per la Universidad Autónoma de Madrid amb la tesi Historia del movimiento obrero en la provincia de Jaén (1820-1939) 1989. Dirigida per Dr/a. Marta Bizcarrondo Albea.