Teses dirixidas (1) Teses que dirixiron as persoas membros do grupo