Proxectos vixentes Proxectos nos que participa algún/ha investigador/a

  1. NETWORK ON WATER-ENERGY-FOOD NEXUS FOR A LOW-CARBON ECONOMY IN EUROPE AND BEYOND

    EDUARDO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Proxectos finalizados Proxectos finalizados nos que participou algún/ha investigador/a