Publicacions en què col·labora amb Christian Montaleza (3)