Teses dirixidas (1) Teses que dirixiron as persoas membros do grupo

2020

  1. Lexicografía y humanismo en el universal vocabulario (1490) de Alfonso de Palencia

    Natalia Soria Ruiz

    Dirixida por MARÍA DOLORES RINCÓN GONZÁLEZ y IGNACIO AHUMADA LARA