Las manifestaciones cerámicas en el Ibérico Antiguo en Andalucía Oriental(El Alto Guadalquivir)

  1. Juan Pereira Sieso
  2. Carmen Rísquez Cuenca
Book:
De les comunitats locals als estats arcaics: la formació de les societats complexes a la costa del Mediterrani occidental: homenatge a Miquel Cura : actes de la III Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell (Calafell, 25 al 27 de novembre de 2004)
  1. Belarte, Maria Carme (coord.)
  2. Sanmartí Grego, Joan (coord.)

Publisher: Universidad de Barcelona ; Àrea d'Arqueologia

ISBN: 84-923969-9-7

Year of publication: 2007

Pages: 25-41

Congress: Reuniò Internacional d'Arqueologia de Calafell (3. 2004. Calafell)

Type: Conference paper