Design of New Conformal Cooling Channels for Injection Molded Parts with Complex Undercuts and Internal Mold Lifters

  1. Torres-Alba, A.
  2. Mercado-Colmenero, J.M.
  3. Garcia-Ruiz, N.M.
  4. Amate-Teva, J.A.
  5. Martin-Doñate, C.
Col·lecció de llibres:
Lecture Notes in Mechanical Engineering

ISSN: 2195-4364 2195-4356

ISBN: 9783031203244

Any de publicació: 2023

Pàgines: 365-381

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.1007/978-3-031-20325-1_29 GOOGLE SCHOLAR