Neotropical mangrove communities: A review

  1. García-Fuentes, A.
  2. Torres-Cordero, J.A.
  3. Ruiz-Valenzuela, L.
  4. Salazar-Mendías, C.
Llibre:
Handbook of Halophytes: From Molecules to Ecosystems towards Biosaline Agriculture

ISBN: 9783030576349

Any de publicació: 2021

Pàgines: 1723-1755

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.1007/978-3-030-57635-6_68 GOOGLE SCHOLAR