La pronunciación de /x/ en los políticos andaluces en Madrid

 1. Rocío Cruz Ortiz
Revista:
Revista internacional de lingüística iberoamericana

ISSN: 1579-9425

Any de publicació: 2019

Número: 34

Pàgines: 125-150

Tipus: Article

Altres publicacions en: Revista internacional de lingüística iberoamericana

Indicadors

SCImago Journal Rank

 • Any 2019
 • Impacte SJR de la revista: 0.116
 • Quartil major: Q3
 • Àrea: Linguistics and Language Quartil: Q3 Posició en l'àrea: 622/1150

Índice Dialnet de Revistas

 • Any 2019
 • Impacte de la revista: 0,210
 • Àmbit: FILOLOGÍAS Quartil: C1 Posició en l'àmbit: 40/328
 • Àmbit: LINGÜÍSTICA Quartil: C2 Posició en l'àmbit: 22/70

CIRC

 • Ciències Socials: B
 • Ciències Humanes: A

Scopus CiteScore

 • Any 2019
 • CiteScore de la revista: 0.5
 • Àrea: Language and Linguistics Percentil: 59
 • Àrea: Linguistics and Language Percentil: 58