Elaboración de un índice objetivo de selección de pacientes subsidiarios de prótesis articular de rodilla

  1. Alcántara-Martos, T.
  2. Rodríguez-Fernández, J.C.
  3. Resola-García, A.E.
  4. Delgado-Martínez, A.D.
Journal:
Medicina Clinica

ISSN: 1578-8989 0025-7753

Year of publication: 2015

Volume: 145

Issue: 9

Pages: 409-412

Type: Article

DOI: 10.1016/J.MEDCLI.2015.01.012 GOOGLE SCHOLAR