Facebook use in western european local governments: An overall view

  1. Bonsón, E.
  2. Ratkai, M.
  3. Royo, S.
Colección de libros:
Public Administration and Information Technology

ISSN: 2512-1839 2512-1812

Año de publicación: 2016

Volumen: 15

Páginas: 59-77

Tipo: Capítulo de Libro

DOI: 10.1007/978-3-319-17722-9_4 GOOGLE SCHOLAR