Application of ionizing radiation in decomposition of perfluorooctanoate (PFOA) in waters

 1. Trojanowicz, M.
 2. Bartosiewicz, I.
 3. Bojanowska-Czajka, A.
 4. Kulisa, K.
 5. Szreder, T.
 6. Bobrowski, K.
 7. Nichipor, H.
 8. Garcia-Reyes, J.F.
 9. Nałęcz-Jawecki, G.
 10. Męczyńska-Wielgosz, S.
 11. Kisała, J.
Journal:
Chemical Engineering Journal

ISSN: 1385-8947

Year of publication: 2019

Volume: 357

Pages: 698-714

Type: Article

DOI: 10.1016/J.CEJ.2018.09.065 GOOGLE SCHOLAR