Optimisation of multilayer perceptrons using a distributed evolutionary algorithm with SOAP

  1. Castillo, P.A.
  2. Arenas, M.G.
  3. Castellano, J.G.
  4. Merelo, J.J.
  5. Rivas, V.M.
  6. Romero, G.
Colección de libros:
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)

ISSN: 1611-3349 0302-9743

ISBN: 3540441395

Ano de publicación: 2002

Volume: 2439

Páxinas: 676-685

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.1007/3-540-45712-7_65 GOOGLE SCHOLAR