OTEC alternative for the electric power generation in Panama

  1. Tenorio, G.L.
  2. James, A.
  3. Ortega, M.D.L.A.
  4. Jurado, F.
Actes:
Proceedings - 2019 7th International Engineering, Sciences and Technology Conference, IESTEC 2019

ISBN: 9781728116914

Any de publicació: 2019

Pàgines: 197-202

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.1109/IESTEC46403.2019.00-76 GOOGLE SCHOLAR