Flora medicinal utilizada en las enfermedades de la piel y en belleza

  1. Cano Carmona, Eusebio
  2. Cano Ortiz, Ana
  3. Martínez Lombardo, María Carmen
  4. Alatorre Cobos, Jorge
Revista:
Boletín del Instituto de Estudios Giennenses

ISSN: 0561-3590

Any de publicació: 2009

Número: 200

Pàgines: 165-179

Tipus: Article

Altres publicacions en: Boletín del Instituto de Estudios Giennenses

Indicadors

Cites rebudes

  • Cites en Dialnet Métricas: 1 (29-01-2024)

CIRC

  • Ciències Socials: D
  • Ciències Humanes: D