El ámbito infantil en los espacios de culto de Cástulo (Jaén, España)

  1. Rueda Galán, Carmen
  2. García Luque, Antonia
  3. Ortega Cabezudo, María del Carmen
  4. Risquez Cuenca, Carmen
Book:
Nasciturus, infans, puerulus vobis mater terra: la muerte en la infancia
  1. Gusi i Jener, Francesc (coord.)
  2. Muriel, Susanna (coord.)
  3. Olaria Puyoles, Carmen Rosa (coord.)

Publisher: Servei d'Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques ; Diputació Provincial de Castelló = Diputación Provincial de Castelló

ISBN: 978-84-96372-62-7

Year of publication: 2008

Pages: 473-496

Type: Book chapter